Náš tým

Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr

Jan Nevrkla

šéftrenér a metodik, absolvent FTVS UK magisterského studia – obor tělesná výchova a sport, specializace trenérství plavání

Má za sebou dráhu vrcholového plavce, patřil k delfínářské špičce ČSSR v osmdesátých letech, trénoval u Jiřího Kyněry v TJ Znojmo a u Ivany Felgrové ve Středisku vrcholového sportu v Praze na Strahově. Jeho příklon k trenérské dráze zásadně ovlivnil právě Jiří Kyněra a k para plavání jej nasměroval Martin Kovář. Po jeho úrazu v roce 1989 začala v roce 1991 spolupráce spolužáků z FTVS. V roce 1992 uspořádali, aniž by to věděli, Velký para plavecký třesk, první týdenní soustředění pro 12 plavců na Strahově, na které navázaly hned v roce 1993 další dva Strahovy a první ročník Strakonic. Pro ukotvení v této sféře byla zásadní roční stáž v Izraeli v roce 1994 a zaměstnání jako vedoucího projektu KONTAKT v Lize vozíčkářů Zdeňka Škaroupky po návratu v roce 1995.  Vše vyústilo v koncepční program para plavání v ČR, vytvoření Metodiky KONEV, v zisk čtyř zlatých paralympijských medailí Martina Kováře a více než 100 medailí českých plavců z ME, MS a paralympiád od roku 1995 dodnes.

Náčelník je zaměstnán v ČESKÉM PARA PLAVÁNÍ z.ú. a činnost šéftrenéra a metodika pro klub je fakturována jako služba ve výši půl úvazku.

Štěpán Cagaň

trenér, absolvent FTVS UK, trenérství plavání

Plaval v TJ Slovan Karlovy Vary a v TJ Bohemians Praha, a z nesmělých začátků se tréninkovou pílí a dlouhodobou prací vypracoval na úroveň finalisty mistrovství republiky. Jako dobrovolník přijel poprvé do Strakonic v roce 2005. Od roku 2008 působí v Praze a v roce 2014 se stal zaměstnancem KONTAKTU na hlavní pracovní poměr. Je pravou rukou Náčelníka a fundovaným pracovníkem s vášní pro plavání. Pro rozvoj para plavání odvádí od roku 2014 zcela zásadní práci. Je klíčovou osobou pro projekt pořádání pohárové série, pro rozvoj informačního systému OpenSwim, pro dotahování metodických materiálů, pro koordinaci IT služeb atd. Štěpánův široký záběr od kvalitního vedení tréninku na bazéně až po komunikaci s programátorem, z něj činí jedinečného a zásadního člověka pro para plavání v celé ČR.

Štěpán je zaměstnán v ČESKÉM PARA PLAVÁNÍ z.ú. a činnost trenéra, IT koordinátora a asistenta metodika pro klub je fakturována jako služba ve výši půl úvazku.

Vít Šašek

asistent trenéra, absolvent FTVS UK – obor aplikované pohybové aktivity, na Fakultě pokračuje v magisterském studiu

Víťa řečený Šáša je stále i aktivním para plavcem. Plavat začal v SK KONTAKT KARLOVY VARY v pěti letech, v roce 2014 přišel do Prahy jako student, stal se plavcem našeho klubu a od roku 2018 i zaměstnancem. Pro plavání plane, a vůlí, pílí a oddaností plavání se dopracoval na reprezentační úroveň. Plní skvěle roli asistenta šéftrenéra a trenéra, předává plavcům a rodičům zásadní informace, zajišťuje organizační zázemí pro trénink, soustředění, závody, administruje informační systém OpenSwim, seznamuje plavce formou projekce a výkladu před lekcí s hlavní náplní tréninku. Studuje Fakultu tělesné výchovy a sportu UK – Aplikovanou tělesnou výchovu a sport osob se specifickými potřebami. Šáši se snoubí velký obecný přehled, osobní zkušenost plavce od dětských let, pohled z pozice zaměstnance a díky tomu má do budoucna skvělé předpoklady i pro výkon funkcí v orgánech klubu. Od 1. 1. 2022 je předsedou klubu.

Víťa je zaměstnancem PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s. na půl úvazku.

Alena Koroleva

asistentka šéftrenéra, je absolventkou FTVS UK, obor aplikované pohybové aktivity, na Fakultě pokračuje v magisterském studiu

Alenka k nám přišla z Ruska. Nepřišla pěšky, ani nepřiplavala, přivedla ji její spolužačka, plavkyně Dominika Míčková. Alence se s námi líbí a nám se líbí s ní. V žákovském věku plavala ve své domovině na velmi vysoké úrovni, byla mistryní Ruské federace ve své věkové kategorii na 200m polohový závod. Je svědomitá, chce odvádět profesionální práci a stala se velmi důležitou posilou týmu. S Náčelníkovou supervizí dostává důvěru pro vedení klíčových tréninkových skupin dětí i dospělých. Alenka v září 2023 úspěšně vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK – Aplikovanou tělesnou výchovu a sport osob se specifickými potřebami.

Alča je zaměstnankyní PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s. na půl úvazku.

Monika Violová

hlavní instruktorka, PR & FR, absolventka VOŠ sociálně právní

Jako dobrovolnice začala působit ve Středisku Karlovy Vary v roce 2003 v 15 letech. V roce 2008 začala tamtéž pracovat na hlavní pracovní poměr a v roce 2012 přešla do Prahy. V období transformace KONTAKTU 2013 – 2017 byla klíčovou pracovnicí, zastávala vše od každodenní přímé práce na bazénech, zajištění účetní administrativy, žádostí o finance a event managementu. Je klíčovou osobou v přímé individuální práci s plavci, kde jsou jí svěřováni nově zapojení adepti a plavci se specifickými potřebami. Zajišťuje prezentaci činnosti a shánění finančních prostředků klubu. Je další osobou s širokým záběrem od kvalitní přímé práce, organizačního zajištění akcí až po administrativu spojenou s účetnictvím. Plní roli Universální Indiánky a zásadního spojovacího článku mezi všemi oblastmi činnosti a konkrétními projekty.

Mo je zaměstnána v ČESKÉM PARA PLAVÁNÍ z.ú. a činnost hlavní instruktorky, zajištění PR, FR a Event managementu pro klub je fakturována jako služba ve výši půl úvazku.

Milena Dušková

účetní administrátorka, absolventka FTVS UK, obor tělesná výchova – biologie

Milena patří mezi zakladatelské pilíře. Studovala FTVS stejně jako Náčelník, Čtyřnásobný Kovář, Dobrý duch Josef Dušek a jejich cesty se prolínaly až k Velkému třesku a jsou propojené dodnes. Byla u zrodu programu, absolvovala též roční stáž v Izraeli v roce 1994 a po návratu byla též zaměstnána v Lize vozíčkářů. V Izraeli, i po návratu v ČR, rozvíjela pilotní program moderní gymnastiky pro handicapované. Její rozcvičky s hudbou a taneční choreografie dotváří neodmyslitelně jedinečný kolorit akce KEMP STRAKONICE. Naše potřeba odlehčit v administrativě Monice ji vedla ze školství k absolvování kurzu účetnictví a k nástupu na post účetní administrátorky u nás. Zajišťuje komunikaci s účetní firmou, přípravu účetních podklad tzn. jejich přiřazení k účetním střediskům a akcím, správu rozpočtu, přípravu ekonomických podkladů k žádostem a vyúčtování žádostem o finance. Na soustředěních klubu vede cvičení s prvky jógy a tance. její indiánské jméno v Kmeni KONTAKTU je Krásná tvář.

Milena je zaměstnána v ČESKÉM PARA PLAVÁNÍ z.ú. a činnost účetní administrátorky pro klub je fakturována jako zajištění služby ve výši poloviny z 3/4 úvazku (0,375).

Zaměstnanci na dohodu o provedení práce

Matěj Cagaň

instruktor, od roku 2021 je zaměstnán v soukromém sektoru, čas na bazény si chce stále uchovat

Bratr Štěpána Matěj k nám přišel následujíce šlépěje bratra. Má skvělou empatii pro dětské plavce a vzhledem k vlastnímu pohybu ve stratosféře se dokáže výtečně napojit i na plavce s vlastním slovníkem žijící ve specifickém světě. S Matesem je sranda a do bazénu skáče voškolobrtem. Ve Strakonicích mu můžeme dát náročnou osobní asistenci a on se jí zhostí jedinečně. Chceme, aby ho bavilo chodit na bazény pořád, protože bychom rádi sehnali finance na to, Matěje zaměstnat.

Tadeáš Drozd

instruktor, studuje na Střední odborné škole civilního letectví, obor mechanik elektrotechnik

Tadeáš má od malička velké oči do kořán otevřené a tak je od nepaměti Čučan. Jako bratr naší plavkyně Adély a jako syn otce Michaela řečeného Drozďák rostl s para plaváním ve Strakonicích od tří let. Jeho tatínek patřil k československé bazénové plavecké špičce v osmdesátých letech a ke světové dálko plavecké v 90. letech. S Náčelníkem plavali oba ve Středisku vrcholového sportu a Náčelník Drozďáka krátce trenérsky vedl koncem osmdesátých let v poloilegální tréninkové odbojové mikroskupině. I jeho maminka Jitka byla vrcholovou atletkou. Čučan má v genech sportovní tah na branku, entuziasmus a nezlomnou drozďákovskou vůli. V necelých 18 letech se stal důležitým pilířem týmu. Je velmi vnímavý a má cit pro plavce. Dokáže velmi rychle realizovat v praxi i náročné pokyny, což v jeho věku není obvyklé. Nezpychni Čuči a vydrž!

Nicola Urbanová

instruktorka ve školení, spolupráce od dubna 2023 na základě plnění studijní praxe

Nicol k nám přišla plnit praxi, práce s para plavci a kmen Kontaktu se ji natolik zalíbil, že ve spolupráci pokračuje. Zúčastnila se týdne soustředění ve Strakonicích a chystáme se pokračovat v dalším plaveckém roce.

 

 

Pozn.: Instruktoři jsou podle absolvované praxe a schopností aplikovat metodiku na plavce v přímé práci rozděleni do tří úrovní III. – I. Od začátečnické sazby 100Kč/hod se mohou dopracovat podle stanovených kritérií k sazbě 200kč/hod. Ideálem by bylo zaměstnat celý instruktorský tým na hlavní pracovní poměr. Chceme pracovat s kompaktním, dlouhodobě pracujícím týmem, který je motivován rozvíjet se a přinášet plavcům vysokou kvalitu a profesionalitu vedení. Někteří instruktoři svou činnost vykonávají bez nároku na vyplacení.

Dobrovolníci, kteří vypomáhají na akcích

Michael Drozd

plavecká legenda ČSSR a ČR, vítěz prestižní Světové série v dálkovém plavání 1997, spoluplavec Náčelníka ze Střediska vrcholového sportu z osmdesátek, Náčelník Drozďáka trenérsky vedl koncem osmdesátek a plavecká pouta byla upevněna dcerou Adélou, která se do našeho programu zapojila jako plavkyně, zatímco syn Tadeáš je pilířem našeho instruktorského týmu. Drozďák je neodmyslitelnou součástí personálního týmu na závodech a na soustředění KEMP STRAKONICE, jeho nasazení a plavecký entuziasmus jsou jedinečné.

Nezničitelný Terminátor plaveckých maratonů, žádná teplota pro něj nebyla dost nízká a žádný závod nebyl dost dlouhý, 80km po proudu řeky Paraná, 45km v chladném moři s pětimetrovými vlnami u kanadských břehů, dobrovolně z vody sám nelezl a když ho jednou téměř v bezvědomí vytáhli, měl tělesnou teplotu 32,5 stupně. Tohoto našeho Nesmrtelného Drozďáka poslalo na nejdelší plavbu den před Štědrým dnem jedno zaškobrtnutí. Mišál 3. ledna 2023 nasadil tempo, které ho vyneslo na nejvyšší stupeň vítězů. Náš a všemi milovaný Drozďáku, Pokoj Tvojí Velké duši!

Matyáš Drozd

Matyn, prvorozený syn Mišála. Odmaturoval na průmyslovce v oboru elektronické počítačové systémy, jít na FEL sice hrdě odmítnul, ale vydal se svojí cestou a dnes je avionikem. Matyn je mezi paraplavci od svého útlého dětství, jezdí s námi na závody a na soustředění do Strakonic. 

Filip Škripko

Jaroslav Kolář

začátkem tisíciletí civilkář – přivedla jej sestra Kateřina – po civilce zaměstnán na hlavní pracovní poměr – 2009 – 2012 vedoucí Střediska Praha KONTAKTU bB a také předseda klubu SK KONTAKT PRAHA (dnes PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s.) – Jaryn vnesl do Kmene nezaměnitelný kolorit od schopnosti pozřít celou hlavu pstruha až po entuziasmus a empatii ve výkonu funkce – jeho obsluha baru a grilu na našich akcích spolu s bratrem Jiřinem je legendární – manželka Candice k nám vnesla jihoafrické prvky a jejich děti Michael a Emma patřily od dětství mezi strakonické děti.

Libor Smékal

instruktor – Líba je v KONTAKTU od roku 2008 – přivedla ho sestra Bára, v té době též instruktorka – pár let měl pauzu a stihnul dvě děti – Libor je absolvent Policejní akademie a tak se cítíme bezpečně – Libor si s každým rozumí a hodně unese – je velký a tak mu říkáme Liborek

Kateřina Plávková

plavecká odchovankyně TJ Slovan Karlovy Vary – do Prahy přišla na studia ve 2012 – stala se důležitou oporou týmu – po ukončení studia vplula do pedagogického procesu – po přesunu do Brna za hlasem svého srdce se stále účastní závodů a soustředění v barvách klubu – Kateřina je naše Kačenka

Vanesa Cagaňová

Do února 2022 byla Vanesou Lipovskou. Vanesa naskočila do programu v říjnu 2021. V roce 2019 s námi byla na soustředění ve Strakonicích. Od dětství do roku 2019 závodně plavala. V pozdějším věku začala trénovat druhé. Získat zkušeného instruktora, který si ví hned rady je super. Studuje VŠE a vzájemně se o sebe opírají se Štěpánem Caganěm.

Alexej a Valerije Rudněvovi

Jared Strnad

Volené orgány klubu

Výkonný výbor

Vít Šašek – předseda

Dominik Kurka – místopředseda

 

Ondřej Adam – člen výkonného výboru

Dozorčí rada

Jana Berušková – členka dozorčí rady

Jiří Krňávek – člen dozorčí rady

Podporuji nás: