Trénink

Trénujeme na Bazénu Strahov od září do června, od pondělí do pátku, pronajímáme 27 drah v 15 hodinách pro 100 plavců v 33 lekcích. Mottem tréninku je: „Děláme rehabilitaci, která baví a sport, který má přesah“. Prioritně jsme zaměřeni na rozvoj, sport vnímáme jako cestu k otevření nových obzorů. Přijímáme tělesně postižené plavce s perspektivou samostatného plavání, pravidelné docházky alespoň 2 x týdně a zapojení do závodního plavání v domácí pohárové sérii. Plavce s jiným než tělesným nebo kombinovaným postižením přijímáme pouze v případě volné personální kapacity. 

Úzce spolupracujeme s ČESKÝM PARA PLAVÁNÍM z.ú. (dříve KONTAKT bB), které pro nás zajišťuje metodický, trenérský a administrativní servis. Na základě této spolupráce pracujeme podle Metodiky KONEV vytvořené zakladateli koncepčního para plavání v ČR, čtyřnásobným paralympijským vítězem Martinem Kovářem a jeho trenérem Janem Nevrklou a pro řízení činnosti používáme informační systém OpenSwim. Tato spolupráce je pro nás zárukou kontinuity a odborné garance.

ČESKÉ PARA PLAVÁNÍ

Členství v klubu

PARA PLAVÁNÍ PRAHA z.s. je právní formou spolek a zapojení plavců do činnosti je tak svázáno s členstvím v klubu. Podrobnosti najdete v dokumentu Propozice. Klub má stanovené členské příspěvky v různé výši podle míry zapojení do programu. Podrobnosti o výši a platbě členských příspěvků jsou v dokumentu Členské příspěvky a platby. Instrukce k platbě najdou plavci v jejich profilu v OpenSwim.

Členy se mohou stát i rodiče plavců, dobrovolníci, instruktoři apod. V klubu nám jde vždy o aktivní členství a skutečné zapojení do činnosti, nikoliv o formální navyšování členské základny. 

Podporuji nás: